YARA MILA COMPLEX


 

Naziv

YARA MILA COMPLEX

MINERALNA - NPK


Proizvođač

YARA


Formulacija: 12 + 11 + 18 + 3 MgO + 17 SO3 + mikroelementi

 

Sastav:

  • ukupan azot (N): 12 %

                        nitratni azot: 7 %

                        amonijačni azot: 5 %

  • fosfor pentoksid (P2 O5), rastvorljiv u vodi 11 %
  • kalijum oksid (K2O), rastvorljiv u vodi 18 %
  • magnezijum oksid (MgO), rastvorljiv u vodi  3 %
  • sumpor trioksid (SO3), rastvorljiv u vodi   17 %
  • bor (B),       rastvorljiv u vodi 0,015 %
  • željezo (Fe), rastvorljiv u vodi 0,2 %
  • mangan (Mn), rastvorljiv u vodi 0,02 %
  • cink (Zn), rastvorljiv u vodi 0,02 %

 

YARA MILA COMPLEX je kompleksno bezhlorno mineralno NPK đubrivo sa mikroelementima namjenjeno za predsjetveno – startno đubrenje kultura u  intenzivnom uzgoju, kao što su: paradajz, paprika, lubenica, dinja, krastavac, luk, krompir, kupus, voćarske kulture i vinova loza.

 

Preporučene doze:

KULTURA

kg/ha

povrće

400-800

krompir

400-600

voće

400-500

jagodasto voće

400-500

vinova loza

300-500

ukrasno bilje

300-500

 

VELIČINA PAKOVANJA: 3 kg i 25 kg