BIOPLUG


 

Naziv

BIOPLUG


Proizvođač

BIOFOR


Mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka.
Sadrži žive mikroorganizme prirodno “zadužene” za razgradnju organske materije.
Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa.
Na ovaj način primena BIOPLUG-a nadoknađuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.
Količina primjene je 5 l/ha, tako što se žetveni ostatci iztretiraju đubrivom, a zatim zaoru.

VELIČINA PAKOVANJA: 1l i 5l