SUPERSTALLATICO


 

Naziv

SUPERSTALLATICO


Proizvođač

UNIMER


SUPERSTALLATICO je mikro peletirano organsko đubrivo nastalo mješanjem konjskog i kravljeg stajnjaka u kome su ostale sačuvane sve blagotvorne karakteristike, sadržaj hranjiva, kao i huminske i fulvo kiseline. Korisna bakterijska flora je sačuvana zahvaljujući postupku dehidratacije pri nižim tempearturama.

SUPERSTALATICO se koristi kao zamjena  za tradicionalno djubrenje pregorelim stajnjakom , prinjenjuje se u količini 1500-2000 kg po ha, zbog čega se može smanjiti primjena mineralnih djubriva do 30%.  

Dozvoljeno je u organskoj proizvodnji. Pakovanje je 25 kg.