Akord


 

Naziv

Akord


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid širokog spektra djelovanja za primjenu u voćarstvu, vinovoj lozi, ratarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 250 g/l preparata

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), preventivnim tretiranjem prije sticanja uslova za primarno i/ili sekundarno zaražavanje u kombinaciji:

- Akord 0,3 l/ha (3 ml na 100 m2 ) + Mankogal 80 2 kg/ha (20 g na 100 m2 );

- Akord 0,3 l/ha (3 ml na 100 m2 ) + Dakoflo 720-SC 2 l/ha (20 ml na 100 m2 )

- breskva - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae), tretiranjem do fenofaze belih balona (faza 59 BBCH skale) u količini primjene od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2 ) i za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova i grančica (Monilia spp.), tretiranjem tokom vegetacije u količini primjene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2 ) i to:

- Prvo tretiranje: početkom cvjetanja (faze 59-61 BBCH skale),

- Drugo tretiranje: u fazi punog cvjetanja (faza 65 BBCH skale).

- plodovi breskve i kajsije - za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilia spp.) i plijesni (Penicillium spp.) tretiranjem tokom zrijenja plodova, 7-14 dana pred berbu u količini primjene 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2 ) za plodove breskve i 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2 ) za plodove kajsije.

- višnja i šljiva - za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica i cvijetova i mrke truleži plodova (Monilia laxa), tretiranjem tokom vegetacije i to:

- jedno tretiranje: od faze početka cvijetanja (BBCH 61-63);

- dva tretiranja: od faze cvjetnog balona (faza 59 BBCH skale) do punog cvjetanja (faza 65/67 BBCH skale), u količini primjene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2 ).

- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), tretiranje se vrši preventivno, tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, u količini primene 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2 ).

- pšenica - za suzbijanje prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Blumeria graminis) tretiranjem tokom vegetacije preventivno, prije sticanja uslova za primarno ili sekundarno zaražavanja i plijesni (Fusarium spp.) tretiranjem tokom fenofaze cvijetanja (faza 61-65 VVSN skale), u količini primjene od 0,5-1 l/ha (5 -10 ml na 100 m2 ).

- paradajz - za suzbijanje prouzrokovača crne pjegavosti (Alternaria solani), tretiranjem preventivno, a najkasnije prije sticanja uslova za širenje oboljenja (faza 19-71 BBCH skale), u količini primjene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2 ).

Mali usjevi i manje značajne namjene:

Usjev/zasad

Patogen

Količina/koncentracija primjene

Vrijeme primjene

Jagoda

prouzrokovač sive

pegavosti lista

(Mycosphaerella

fragariae)

0,75 l/ha

od početka vegetacije do

precvetavanja (faze 11/13-55

BBCH skale) i posle berbe (faza

81 BBCH skale)

Malina i kupina

prouzrokovač rđe

(Phragmidium rubi-ideae)

0, 8 l/ha

tokom vegetacije, preventivno ili

najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja

Kajsija

prouzrokovač sušenja

cvetova, grana i

grančica (Monilia laxa)

0,75 l/ha

od fenofaze cvetnog balona do

precvetavanja (faze 59-67 BBCH skale)

Orah

prouzrokovač sive

pegavosti (Gnomonia

leptostyla)

0,9 l/ha

početkom cvjetanja

Mrkva, peršun, celer i paštrnjak

prouzrokovač pepelnice

(Erysiphe spp.)

0,75- 1 l/ha

u fazi kada je korijen dostigao 80 %

svoje debljine (faza 48 BBCH skale)

Tikva, bundeva, tikvica, dinja i lubenica

prouzrokovač pepelnice

(Erysiphe cihoracearum)

0, 5 % ( 5 ml u 10 litara vode)

tokom vegetacije preventivno ili

najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja

 

Utrošak vode: 1200-1500 l/ha (12-15 l na 100 m2) za orah,  1000 l/ha (10 l na 100 m2) za jabuku, breskvu, malinu i kupinu, 600 – 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) za višnju, šljivu, vinovu lozu i kajsiju, 400 – 600 l/ha (4–6 l na 100 m2) za mrkvu, peršun, celer i paštrnak, 300 – 600 l/ha (3–6 l na 100 m2) za tikvu, bundevu, tikvicu, dinju i lubenicu,

200 – 400 l/ha (2 –4 l na 100 m2) za pšenicu, paradajz i jagodu.

 

NAPOMENE:

Radi proširenja djelovanja i povećanja efikasnosti u suzbijanju čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke uvek se preporučuje kombinacija sa kontaktnim fungicidima na bazi mankozeba ili kaptana. Na taj način proširuje se delovanje na sve razvojne stadijume gljive i usporava razvoj rezistencije. Efikasna postinfekciona primjena preparata je do 48h nakon momenta infekcije. Pri nižim temperaturama triazoli ne ispoljavaju maksimalnu efikasnost. U zaštiti pšenice se koristi Akord za prvi fungicidni tretman u suzbijanju bolesti lista i stabla. Preparati na bazi tebukonazola štetni su za organizme u vodi, pa treba sprečiti njihovo dospevanje u vode (vodotoci, jezera, izvorišta voda i bunari) i kanalizacione mreže. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti jednom za plodove breskve i kajsije, dva puta za pšenicu, malinu, kupinu i orah i tri puta za ostale namene. Prije miješanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

 

KARENCA:

  • pšenica, obezbjeđena vremenom između poslednje primjene preparata i momenta žetve
  • breskva, kajsija, tikva, bundeva, tikvica, dinja i lubenica - 7 dana
  • malina, kupina i orah - 14 dana
  • vinova loza, višnja, šljiva, jagoda, jabuka, paradjaz, mrkva, peršun, celer i paštrnak - 21 dan

 

PAKOVANJA:

100 ml, 1 L