KAPAJUĆA TRAKA


Naziv

KAPAJUĆA TRAKA

HIRRO i GIWA


Navodnjavanje kap po kap kapajućim trakama predstavlja veoma pouzdan sistem navodnjavanja pri čemu biljci obezbjeđujemo adekvatnu i preciznu količinu vode u zoni  korjenovog sistema. Na ovaj način  nema gubitaka vode, i kvašenja lišća što uveliko smanjuje pojavu biljnih bolesti. Kapajuće trake koriste se za navodnjavanje povrća.

 

HIRRO KPK i GIWA kapajuće trake

Prečnik cijevi (mm)

Debljina zida trake (mic)

Protok vode l/m/h

Rastojanje između kapaljki (cm)

Dužina trake na kolutu (m)

16

150

10

10

1000

 16

150

10

10

3000

16

150

6,5

15

3000

16

150

5

20

1000

16

150

5

20

3000

16

150

3,5

30

3050