KAPAJUĆA TRAKA


 

Naziv

KAPAJUĆA TRAKA

I-TAPE


Proizvođač

IRRITEC


Navodnjavanje kap po kap kapajućim trakama predstavlja veoma pouzdan sistem navodnjavanja pri čemu biljci obezbjeđujemo adekvatnu i preciznu količinu vode u zoni  korjenovog sistema. Na ovaj način  nema gubitaka vode, i kvašenja lišća što uveliko smanjuje pojavu biljnih bolesti. Kapajuće trake koriste se za navodnjavanje povrća.

I-TAPE kapajuće trake

Prečnik cijevi (mm)

Debljina zida trake (mic)

Protok vode l/m/h

Rastojanje između kapaljki (cm)

Dužina trake na kolutu (m)

16

150

10,6

10

50

16

150

10,6

10

100

16

150

10,6

10

200

16

150

10,6

10

300

16

150

10,6

10

1250

16

150

10,6

10

3050

16

125

10,6

10

3050

16

150

5,3

20

50

16

150

5,3

20

100

16

150

5,3

20

200

16

150

5,3

20

3050

16

125

5,3

20

3050