Kocide 2000 WG


 

Naziv

Kocide 2000 WG


Proizvođač

KOCIDE LLC


Kontaktni protektivni fungicid i baktericid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza, čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kovrdžavosti lista breskve.

AKTIVNA MATERIJA: bakar - hidroksid 538 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

 - paradajz - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans).
Primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha (20-30 g/100 m2). Preparat je najbolje primjeniti preventivno, tokom vegetacije, prije sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Interval između tretmana je minimum 7 dana. Ugrošak vode 300-400 l/ha. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini je 4 puta.
- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Primjenjuje se u dozi primjene od 2,5 kg/ha (25 g/100 m2).  Preparat najbolje  primjeniti u proljeće, preventivno od faze mirovanja, a najkasnije do pojave cvetnih pupoljaka (faze 01-57 BBCH skale). Interval između tretmana je minimum 7 dana. Utrošak
vode 1000 l/ha . Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini 4 puta.
- breskva - za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). Primjenjuje se u proljeće, tokom mirovanja vegetacije, do pojave zelene
tačke, a prije sticanja uslova za zaražavanje (faze BBCH 00-03), koncentraciji 0,25-0,35 % (25-35 g/10 l vode), jedan tretman u proljeće, u vrijeme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i, po potrebi, još jedan tretman u jesen, u vrijeme opadanja
lišća. Primjenjuje se folijarno, svim tipovima zemljišnih prskalica, traktorskim i leđnim. Ugrošak vode: 600-1000 L vode/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je dva puta.


NAPOMENE:

Kocide 2000 WG se ne smije mješati sa pesticidima kisele reakcije (heptenofos, dihlorvos, dimetoat), kalcijum polisulfidom i preparatima na bazi fosetil aluminijuma. Ukoliko se Kocide 2000 WG koristi u kombinaciji sa drugim preparatima, poštovati sva
ograničenja koja se odnose na drugi preparat. Može da se mješa sa mineralnim uljima za primjenu tokom mirovanja vegetacije.


KARENCA:

- paradajz – 7 dana
- jabuka i breskva – obezbjeđena vremenom primjene
 

PAKOVANJA:

1 kg