Neon


 

Naziv

Neon


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje
prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA  MATERIJA: ciprodinil 300 g/l preparata

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)


PRIMJENA:

- jabuka - u zasadima jabuke koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), tretiranjem tokom vegetacije, od otvaranja prvih listova do završetka cvjetanja. Količina primjene je 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²). Utrošak vode: 1000 l/ha ( 10l na 100m²).
- višnja, breskva i šljiva -  koristi se za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova i rodnih grančica (Monilinia laxa). Tretiranjem od fenofaze cvjetnog balona , do punog cvjetanja . Količina primjene je 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 1000 l/ha ( 10l na 100m²).

NAPOMENE:

Posebna odlika fungicida Neon je izvanredno djelovanje na niskim temparaturama.  Ne primjenjivati pri uslovima visoke temperature i/ili niske relativne vlažnosti vazduha koji uzrokuju brzo sušenje depozita što smanjuje količinu usvojenog preparata. U zavisnosti od vremena primjene u odnosu na proces infekcije može se mješati sa preventivnim ili kurativnim fungicidima. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini je 2 puta.


KARENCA:

- višnja, šljiva , breskva - 14 dana  
- jabuka – 28 dana


PAKOVANJE:

50 ml, 300 ml, 1 l