Pehar


 

Naziv

Pehar


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid sa protektivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu

AKTIVNA MATERIJA: pirimetanil 400 g/l preparata

FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)


PRIMJENA:

- vinova loza -  koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), tretiranjem od faze precvjetavanja pa do početka sazrjevanja. Količina primjene je 2 l/ha (20ml na 100 m2). Primjenjuje se prskanjem ili orošavanjem do vlaženja lista, što je moguće sitnijim kapima. Utrošak vode: 1000 l/ha.
- malina i jagoda - za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), tretiranjem od početka do punog cvjetanja. Koncentracija primjene je 0,2 % (20 ml u 10 l vode). Primjenjuje se prskanjem ili orošavanjem u zasadu maline, a u zasadu jagode samo prskanjem. Utrošak vode: 300 - 600 l/ha.
- paradajza i paprika -  za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) tretiranjem odmah nakon zalamanja grana i neposredno pred i tokom cvjetanja . Količina primjene je 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2). Primjenjuje se prskanjem ili orošavanjem. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha
- jabuka -  za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastatvosti plodova (Venturia inaequalis), primjenom tokom listanja, cvjetanja i formiranja plodova. Količina primene je 1l/ha (10 ml na 100m²). Primjenjuje se prskanjem ili orošavanjem. Utrošak vode: 1000 l/ha.

NAPOMENA:

Posebna odlika Pehara je izvanredno djelovanje na niskim temparaturama, u odnosu na preparate drugih hemijskih grupa čije djelovanje na iste patogene opada sa snižavanjem temperature. U praksi se može kombinovati sa kontaktnim ili sistemičnim fungicidima, u zavisnosti od klimatskih uslova, radi proširenja spektra djelovanja i povećanja efikasnosti. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primjeniti dva puta u zasadu vinove loze, kruške (za suzbijanje Monilinia fructigena), breskve i trešnje, a tri puta za ostale namene. Uobičajni interval između primjene je sedam dana.

KARENCA:

- malina, jagoda, paprika, paradajz – 14 dana
- jabuka -  28 dana
- vinova loza – 35 dana


PAKOVANJE:

100 ml, 300 ml, 1 L