Plavo ulje


 

Naziv

Plavo ulje


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Kontaktni insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: bakar-oksihlorid 100 g/l  + mineralno ulje  700 g/l preparata

FORMULACIJA: uljna disperzija  (OD)


PRIMJENA:

- jabuka -  za suzbijanje zelene lisne vaši (Aphis pomi) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u vrijeme razvoja lisnih pupoljaka, u fenofazi „mišje uši“ koncentracija primene je 3% (300 ml u 10 l vode). Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.
- šljiva -  za suzbijanje prezimljujuće forme šljivine štitaste vaši (Lecanium corni), u fenofazi mirovanja. Koncentracija primene je 3% (300 ml u 10 l vode). Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.
- breskva -  za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), pred kraj vegetacionog mirovanja, a najkasnije na početku pucanja pupoljaka. Količina primene je 20-30 l/ha (200-300 ml na 100 m2). Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.
- malina -  za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara maline (Didymella applanata), u fenofazi mirovanja . Koncentracija primene je 2% (200 ml u 10 l vode). Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

NAPOMENA:

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine, na istom terenu može se upotrebiti najviše jednom za zimsko tretiranje jabuke, šljive i maline i 1-2 puta zavisno od količine kiše u sasadu breskve.

KARENCA:

- obezbjeđena vremenom primjene.

PAKOVANJE:

200 ml, 1L