DRIN


 

Naziv

DRIN


Proizvođač

GREEN HAS


DRIN je prirodni fiziološki biostimulator, formulisan kao tečno mineralno đubrivo, koje se primjenjuje za ublažavanje posledica različitih stresnih situacija kod biljaka.
Aktivira biohemijske i enzimske procese u biljci i poboljšava rezultate metabolizma i procese sinteze.
Sadrži visoko koncentrovane L- aminokiseline, kao što su alanini, arginin, asparginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, hidroksi prolin, histidin, izoleucin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirosin, valin, koje su potrebne za sintezu proteina.
Te aminokiseline biljka brzo asimilira.
U prirodi se te aminokiseline stvaraju biohemijskim procesima. Tretirajući biljku DRIN-om, taj se proces ubrzava dodajući aminokiseline direktno na list, te je metabolizam puno brži.

Aminokiseline stimulišu razvoj i metabolizam brojnih organa biljke, poboljšavaju učinak mikroelemenata, pospješuju njihov brzi premještaj po biljci u organe kojima su potrebni. Ostale komponente su prirodni biološki poboljšivači – vitamini.
Upotrebom DRIN-a poboljšavamo fotosintezu, respiraciju, sintezu proteina, sintezu ugljikohidrata, nukleinskih kiselina, lipida. . .

DRIN stimuliše klijanje, ukorijenjivanje, cvjetanje, povećanje plodova, pomaže biljkama da lakše podnesu različite stresove (previsoka temperatura, preniska temperatura, grad, suša, napad bolesti i štetočina).

BILJNA VRSTA

KOLIČINA

TRENUTAK UPOTREBE

cvjeće i ukrasne biljke

400-600 ml/ha

na početku vegetacije, u fazi 3-4 lista

lisnato povrće

500-600 ml/ha

u fazi 5-6 listova (ponavljati svakih 15-20 dana)

paradajz, tikvice, paprika

400-500 ml/ha

pred cvijetanje ; poslije formiranja plodova

dinje

700-750 ml/ha

pred cvijetanje ; poslije formiranja plodova

industrijske biljke, krompir, šećerna repa, žitarice

300-500 ml/ha

na početku vegetacije, ponoviti 3 puta svakih 15-20 dana

kajsije, breskve, višnje, trešnje

800-1000 ml/ha

poslije formiranja plodova, ponoviti 15-20 dana

jabuke, kruške, kivi

700-1000 ml/ha

na početku vegetacije, po formiranju plodova

jagode

400-700 ml/ha

po presađivanju, pred cvjetanje, po formiranju plodova

Kompatibilnost:
DRIN se može miješati sa uobičajenim fitofarmaceutskim preparatima, ali se preporučuje da se upotrebljava samo. Ne smije se upotrebljavati sa preparatima koji imaju alkalnu reakciju, bakrom, sumporom, sulfatima i raznim uljima.

VELIČINA PAKOVANJA: 100ml i 1l