HASCON M 10 AD


 

Naziv

HASCON M 10 AD


Proizvođač

GREEN HAS


HASCON M 10 AD je kompleksno mineralno đubrivo – rastvor PK đubriva sa mikroelementima koje se najčešće koristi za folijarno tretiranje biljaka radi ranijeg i ujednačenog zrenja plodova, povećan intenzitet boje plodova kao i povećanje sadržaja suve materije u plodovima. Redovnim tretiranjem biljaka folijarnim đubrivom HASCON M 10 sprečava se njihov prebujan vegetativni rast i pucanje plodova.


Sastav:           

    fosfor-pentoksid (P2O5)  ........ 15 %
    kalijum oksid (K2O) ............... 20 %
    bor   ( B )  ............................... 0.1 %
    mangan  (Mn) ......................... 0.1 %
    molibden ( Mo) ...................... 0.01 %


HASCON M 10 AD je visoko kvalitetno mineralno đubrivo koje zbog svog specifičnog sastava osigurava odličan odnos fosfora i kalijuma u biljci. Njihov uticaj je na: povećanje količine šećera, homogeno bojenje i dozrijevanje bobica i plodova, pospješuje lignifikaciju drvenastih dijelova u trajnim nasadima...

KULTURA

FERTIRIGACIJA

FOLIJARNO

(ml/100 l vode)

TRENUTAK UPOTREBE

povrće

30-50 kg/ha

300-400

za spriječavanje prebujnog rasta ;

brže i ujednačenije zrenje

vinova loza, maslina i agrumi

30-50 kg/ha

350-600

3 aplikacije/12 dana, početak od oplodnje, kod vinove loze pred početak bojenja bobica

voće

25-50 kg/ha

300-600

2-4 tretiranja po oplodnji

industrijske biljke, šećerna repa

20-25 kg/ha

300-450

 

2-3 aplikacije, početak 40-50 dana prije ubiranja uroda

ukrasne biljke

5-15 kg/1000m2

150-400

od faze pred cvatnju do branja cvjetova

Kompatibilnost:
Sredstvo se može miješati sa uobičajenim fitofarmaceutskim preparatima, osim sa preparatima koji imaju alkalnu reakciju. Ako se upotrebljava na većem broju vrsta i na većoj površini, bilo bi dobro napraviti prethodno testiranje.

VELIČINA PAKOVANJA: 1l