FOLIACON 22


 

Naziv

FOLIACON 22


Proizvođač

GREEN HAS


FOLIACON 22 je folijarno đubrivo za tretiranje voćarskih , povrtarskih i ratarskih kultura radi pospješivanja vegetativnog rasta  kao i za  spriječavanje i otklanjanje različitih fizioloških smetnji nastalih kao posledica nedostatka kalcijuma te kao jak stimulator rasta zahvaljujući  kombinaciji azota (N) i magnezijuma (Mg). Kalcijum i magnezijum su u veoma pristupačnom obliku, tako da ih biljka lako usvaja.

Način upotrebe:
a) radi nedostatka kalcijuma
jabuka – protiv gorke pjegavosti: pet tretiranja, započeti na kraju opadanja plodića, u intervalu 10-12 dana. Zadnje tretiranje ne smije biti kasnije od druge polovine juna. Doza: 700 ml/100 l vode.
trešnja – protiv pucanja plodova – 3 tretiranja, početno kada se plodovi počnu debljati u intervalu 7-8 dana. Doza: 600-800 ml/100 l.
paradajz, paprika – protiv truleži plodova – 4-5 tretiranja, početi kada se plodovi formiraju i počnu debljati, u intervalu 7-8 dana. Doza: 500 – 700 ml/100 l.
b) stimulator rasta
jabuka, kruška, breskva – u početku vegetacije, kada hoćemo posebno pospješiti rast, da nadoknadimo nedostatak usled kasnog kretanja vegetacije radi niskih početnih temperatura, 2-3 tretiranja u intervalu 6-7 dana. Doza 1000 ml/100 l.
jagode – u početku vegetacije, dva tretiranja u intervalu 7-8 dana.
Doza:600 - 800 ml/100 l.
Napomena: FOLIACON 22  nije toliko potreban radi stimulacije rasta na račun azota, nego radi dodatka kalcijuma i magnezijuma.
povrće – po presađivanju, 2-3 tretiranja u intervalu 7-8 dana. Doza 500-700 ml/100 l.

Kompatibilnost:
Sredstvo se može miješati sa većinom fitofarmaceutskih preparata, koji se normalno upotrebljavaju, osim sa preparatima alkalne reakcije i bordovskom čorbom.

VELIČINA PAKOVANJA: 1l