Mast 10000 AOC


Naziv

Mast 10000 AOC


Prateći aktuelna svjetska dostignuća u ishrani i poštujući visok genetski potencijal savremenih tovnih hibrida svinja, proizveli smo najkvalitetniji premiks sa aditivima koje moderna svjetska nauka može ponuditi.

Mast 10000 AOC profesionalan je proizvod koji odgovara najsloženijim standardima uz preporuku vodećih svjetskih kompanija za proizvodnju svinja. Sa Mast 10000 AOC ponudili smo tovljačima svinja proizvod čijom upotrebom možemo postići maksimalne dnevne priraste (>950g/dan) i smanjenje konverzije (<2,7:1) uz postizanje visokog udjela mesa u polovicama.

NAČIN DJELOVANJA:

  • Visok aminokiselinski udjel ( 10 % Lysin/2.2 % Metionin/2.6% Treonin) u premiksu omogućuje visoke dnevne priraste i mesnatost trupa.
  • Visok sadržaj vitamina B-kompleksa sa mikroelementima daje najbolje rezultate u tovu svinja uz dodatak enzima fitaze.
  • AOC ( anti – oksidativni – kompleks ) štiti organizam, te potpomaže izgradnju mišićnog tkiva i jača srce.

PRIMJENA: Mast 10000 AOC je najnoviji premiks za intenzivan tov svinja visokog genetskog potencijala. Idealno je rješenje za proizvođače koji žele samo najbolje rezultate.

DOZIRANJE: 3 % Mast 10000 AOC u smjesu za tov svinja.

NETTO-MASA: 25 kg u vreći.