Zucht 3


Naziv

Zucht 3


Kvalitetno opskrbljuje suprasne krmače mineralnim materijama, elementima u tragovima, vitaminima, aminokiselinama i drugim gradivnim elementima koji su temelj za vitalnost krmača. Kod prašenja, kao i u laktaciji potreban je visok sadržaj energije za kvalitetnu proizvodnju mlijeka.


NAČIN DJELOVANJA:
• Visok sadržaj biotina brine se za čvrste i stabilne noge kao i za čvrstoću kože i dlake.
• Vitamin C služi za jačanje obrambenog sistema.
• Visok sadržaj raspoloživih mikroelemenata brine o stabilnosti i zdravlju životinje.
• Fitaza poboljšava iskoristivost fosfora i mikroelemenata u hrani i smanjuje stepen vezanja kiselina.
• HepaProtect se koristi za aktivnu zaštitu jetre, koja je centralni organ metabolizma te aktivno podupire sve procese izmjene materija.

PRIMJENA: Za izradu smjese za suprasne/dojne krmače i nazimice.

DOZIRANJE: 3.5% u smjesu za suprasne krmače i 4% u smjesu za dojne krmače.

NETTO-MASA: 25 kg u vreći.

 

 

    Detalji