Biotronic® SE forte


Naziv

Biotronic® SE forte


Zakiseljivač za kontrolu gram negativnih bakterija i probavnih poremećaja u svrhu poboljšanja zdravlja i rasta životinja.

Biotronic® SE forte je snažna kombinacija posebno odabranih i uzajamno djelujućih organskih kiselina i njihovih soli naseljenih na sporo otpuštajućem nosaču (Sequential Release Medium – SRM).
Pored snižavanja pH vrijednosti odabrane kiseline prodiru kroz ćelijski zid gram negativnih bakterija, gdje unutar ćelije kiselina disocira. Vodikov ion reducira pH plazme. Anion onemogućava sintezu DNA.
Takav dvostruki način djelovanja spriječava razmnožavanje bakterija. Nadalje, sporo otpuštajući nosač (SRM) osigurava uravnoteženo doziranje i dugotrajnu aktivnost kiselina, kao i uklanjanje metabolita iz probavnog sistema. Posljedično, smanjuje se mogućnost pojave probavnih poremećaja uz poboljšanje zdravlja i proizvodnih parametara životinja (konverzija i prosječni dnevni prirasti).

NAČIN DJELOVANJA:

  • Spriječavanje proljeva i brojnih drugih bakterijama uzrokovanih probavnih poremećaja.
  • Podrška probavljivosti ( poboljšanje konverzije ).
  • Otežava prijenos bakterija.
  • Dostupan i aktivan u cijelom probavnom sistemu zbog sporog otpuštanja organskih kiselina i njihovih soli.
  • Vezanje i uklanjanje nepoželjnih metabolita.

PRIMJENA: Biotronic® SE forte namjenjen je kontroli gram negativnih bakterija E. colli i Salmonella sp. u svrhu poboljšanja zdravlja i rasta u svinjogojstvu i peradarstvu
kod svih starosnih kategorija životinja.

DOZIRANJE: Prema intenzitetu bakterijskog pritiska doziramo 1 – 5 kg u tonu GKS. 1 – 3 kg tovne svinje, 3 – 5 kg prasad i krmače, 1 – 4 kg u peradarstvu. U kritičnim periodima stresa, kod odbića i promjene hraniva dozirati kratkotrajno (3 – 5 dana ) do 10 kg u tonu GKS.

 

 

    Detalji