BovVital Active


Naziv

BovVital Active


Premiks za visoko mliječne krave u laktaciji s najvećim sadržajem vitamina, minerala i mikroelemenata iz Biominove ponude. Kao dopuna kvalitetnom osnovnom obroku u potpunosti će pomoći realizaciji visoko produktivnog genetskog potencijala, te postizanju duge proizvodnje velikih količina kvalitetnog mlijeka i očuvanju visokog zdravstvenog statusa. Premiks BovVital Active testiran je i potvrđen na farmama muznih krava u Njemačkoj.

NAČIN DJELOVANJA:

  • Biomin puferi buraga sadržani u premiksu spriječavaju acidozu i alkalozu buraga.
  • Visoke doze vitamina i minerala su podrška zdravlju i mliječnosti krava.
  • Protektirani holin-klorid, niacin i glicerin obezbjeđuju zdravlje jetre i bolji metabolizam energije.
  • Protektirani Selen ( Rumi TRACE ) uz vitamin E brine se za plodnost i zdravlje vimena.
  • Helati cinka (6.600 mg) kao sastavni dio premiksa odgovorni su za zdravlje papaka.

PRIMJENA:
BovVital Active koristi se u izradi smjesa za visokomlječne krave.

DOZIRANJE:
Ova vitaminsko-mineralna predsmjesa daje se muznim kravama u laktaciji u količini od cca 10 g BovVital Active po litri proizvedenog mlijeka po kravi/ dan ( 300 g za mliječnost 30 L )

NETTO-MASA: 25 kg u vreći.

 

 

    Detalji