Rindermastmineral


Naziv

Rindermastmineral


U farmerskom uzgoju tovne junadi za brz rast i visoke priraste uz kvalitetan koncentrovani i kabasti dio obroka, potrebni su vrhunski vitaminsko-mineralni dodaci.
Rindermastmineral je visoko kvalitetni vitaminsko-mineralni dodatak za tovnu junad i priplodne junice koji im omogućuje vrhunsko zdravlje uz izvrsne proizvodne rezultate.

PRIMJENA: U intezivnom uzgoju i tovu junadi:

Tjelesna masa:           Rindermastmineral:
< 200 kg                      80 g / životinji dnevno.
200 – 400 kg             120 g / životinji dnevno.
> 400 kg                    100 g / životinji dnevno.

NAČIN DJELOVANJA:

  • Visok sadržaj vitamina i minerala u premiksu osigurava nesmetan rast i razvoj.
  • 600 mg vitamina E brine se za što bolji rast mišićnog tkiva (randman).
  • Niacin služi za bolje pretvaranje energije iz hrane.
  • Natrijum-bikarbonat i magnezijum oksid kao sastavni element ovog premiksa regulišu pH vrijednost buraga i pospješuje intezivan tov junadi.
  • Aromatične sirovine premiksa brinu se za što bolju ješnost kod junadi.


DOZIRANJE: 80 -120 gr po grlu ili cca 3% u smjesi za tov junadi.


NETTO-MASA: 25 kg u vreći.

 

 

    Detalji