FOLIGAL BOR


 

Naziv

FOLIGAL BOR


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sastav bor (B) 8 %

FOLIGAL BOR je tečno folijarno đubrivo na bazi mikroelementa bora koje zbog povećanog sadržaja bora utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama. Bor pospešuje klijanje polena i time utiče na bolju oplodnju i pravilno formiranje plodova. Pored uticaja na oplodnju bor ima veoma važnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata u biljkama, zbog čega je FOLIGAL BOR đubrivo koje se redovno koristi za folijarno tretiranje šećerne repe čime se sprečava pojava „truleži srca“ i povećava se digestija. Upotrebom ovog đubriva sprečavaju se i otklanjaju i drugi znakovi nedostatka bora kao što je slab nastanak plodova posebno kod vinove loze i masline, nekroza mladica, deformisanost plodova kod kruške, crvene nekrotične pjege kod krompira. Folijarni retman FOLIGAL BOROM se pokazao posebno uspješnim kada zbog dugotrajne suše dođe do nedostatka bora u zemljištu.

U voćarstvu i vinogradarstvu FOLIGAL BOR se primjenjuje prije cvjetanja u koncentraciji 0,2 – 0,3 % (0,2-0,3 litra na 100 litara vode)
U povrtarstvu se primjenjuje u dozi 1,5 – 2 l/ha u vijeme pred cvijetanje, a kod kupusnjača pred formiranje glavice
U ratarstvu se primjenjuje u dozi 1,5 – 2 l/ha, a vrijeme primjene je kada šećerna repa ima razvijena 4-6 listova i pred zatvaranje redova.
Na istoj površini se može primjenjivati 2-3 puta u toku jednog vegetacionog perioda.

VELIČINA PAKOVANJA: 1l