TONIVIT


 

Naziv

TONIVIT


Proizvođač

LABORATOIRES GOEMAR SAS


Tonivit je  tečno mineralno đubrivo sa ekstraktom morskih algi. Koristi se kao fiziološki aktivator korjena i poboljšanja korjenove aktivnosti.

Sastav:

fosfor (P) – 13 %

kalijum (K) – 5 %

GA 142 ekstrakt morskih algi Acsofyllum nodosum.

Koristi se u žitaricama u dozi 1 l/ha, vrijeme primjene je od pojave prva 2-3 lista  pa do kraja bokorenja. U uljanoj repici primjenjuje se u dozi od 1 l/ha, vrijeme primjene je u jesen kada uljana repica ima 4-6 listova ili u proljeće kada se biljke oporavljaju poslije zime.

Tonivit je kompatibilan sa većinom fungicida i insekticida.