FOLIFGAL CINK


 

Naziv

FOLIFGAL CINK


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sastav:

Cink (Zn) 40 %

FOLIGAL CINK  u biljkama ima važnu ulogu u sintezi auksina, kao najvažnijeg hormona rasta biljaka. Takođe učestvuje u izgradnji enzima neophodnih za sintezu nukleinskih kiselina i proteina. Ima važnu ulogu u procesu fotosinteze. Foligal Cink otklanja trenutni nedostatak cinka u biljci i podiže otpornost biljke na stres. Primenjuje se folijarno 1-3 puta u toku vegetacione sezone u svim kulturama u dozi 1-2 l/ha.


Veličina pakovanja: 1l.