FOLIGAL MANGAN


 

Naziv

FOLIGAL MANGAN


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sastav:

Mangan (Mn) 27 %

Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom .
Foligal mangan učestvuje u usvajanju azota i sintezi organskih kiselina. Mangan utiče i na zrenje polena, razvoj tučka i izdužavanje korjena. Fiziološki pojačava otpornost biljke na patogene. Primenjuje se u svim kulturama u dozi 1-2 l/ha.

Veličina pakovanja 1l.