NPK 10-26-26


 

Naziv

NPK 10-26-26

MINERALNA - NPK


Proizvođač

PHOSAGRO


Sastav:

- ukupan azot (N):                  10%  
- ukupan fosfor (P2O5):         26%   
- ukupan kalijum (K2O):        26% 
- ukupni sumpor (SO3):          2% 
- ukupni magnezijum (MgO): 0,3-1%

NPK 10-26-26 je komplekstno mineralno đubrivo, predstavlja jedinstvenu formulaciju na tržištu koja nudi najbolji omjer kvaliteta i cijene. Koristi se u tradicionalnim sistemima zemljoradnje kao osnovno đubrivo za sve poljoprivredne kulture. Primjena ovog đubriva posebno je pogodna na zemljištima sa niskim sadržajem pokretljivog fosfora i kalijuma. Kada se koristi u preporučenim dozama u potpunosti pokrivapotrebe kultura za fosforom i kalijumom, obezbjeđuje početnu dozu azota. Koristi se u količini od 200-500 kg/ha , u zavisnosti od plodnosti zemlišta  i biljne vrste.

Pakovanje: 25 kg i 600 kg