Basar plus


 

Naziv

Basar plus


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični,selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih,uskolisnih i širokolisnih korova u usjevima kukuruza i suncokreta.

AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor 312,5 g/l + terbutilazin 187,5 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija  (SC)

PRIMJENA :
- kukuruz - 4-4,5 l/ha tretiranjem zemljišta  poslije sjetve, a prije nicanja usjeva ikorovskih biljaka.
- suncokret - 3-3,5 l/ha tretiranjem  zemljišta poslije sjetve, a  prije nicanja usjeva I korovskih biljaka.

SPEKTAR DJELOVANJA :
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi:
Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)                
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Muhar veliki (Echinochloa crus-galli)
Tatula obična (Datura stramonium)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Muhar sivi (Setaria glauca)
Muhar zeleni (Setaria viridis)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
Čistac jednogodišnji (Stachys annua)

NAPOMENE:
Ne smije se koristiti na izrazito lakim, pjeskovitim zemljištima (<1% humusa), kraškimpoljima i zemljištima čija je pH<5,5. Posle 5 mjeseci od primjene mogu se sijati pšenica (uz duboko oranje), a u jesen lucerka, djetelina i uljana repica. U toku jedne godine na istoj površini može se primjeniti maksimalno jednom.

KARENCA :
- kukuruz,suncokret - obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:   
1 L