Galbenon


 

Naziv

Galbenon


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu.

AKTIVNA MATERIJA: bentazon u obliku Na-soli 480 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor  (SL)

PRIMJENA:
- strnih žita (pšenica, ječam, ovas) -  4 l/ha (40 ml na 100 m2), kada su strna žita u fazi bokorenja (faze 20-29 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-6 listova.
- kukuruz - 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), posle nicanja useva, a kada su korovi u fazi 2-6 listova.
- soja - 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), kada je soja u fazi od prve do treće troliske (30-33 BBCHskale), a korovi u fazi 2-6 listova.
- krompir - 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), kada je krompir visine 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6listova.
- grašak - 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), kada je grašak visine 8-10 cm, a korovi u fazi 2-6 listova.
- lucerka - 3 l/ha (30 ml na 100 m2), kada je lucerka visine 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6 listova.
- lan - 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), kada je lan visine 5-10 cm, a korovi u fazi 2-6 listova.
- pasulj - 1,5-2,5 l/ha (15-25 ml na 100 m2), kada je pasulj u fazi posle formiranja druge troliskepa do pred cvetanje, a kada su korovi u fazi 2-4 lista
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2)


SPEKTAR DJELOVANJA:
Dobro suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični(Amaranthus retroflexus), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obična(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), mrkva divlja (Daucus carota), broćika lepuša (Galium aparinae), lubeničarkanjivska (Hibiscus trionum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), spomenak sitnocvetni(Myosotis arvensis), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis),pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična(Xanthium strumarium)
Višegodišnji širokolisni korovi: maslačak obični (Taraxacum officinale)
Slabo suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: čestoslavica poljska (Veronica hederifolia), grahorica maljava (Vicia hirsuta), ljubičica poljska (Viola arvensis) Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), ljubičica trobojna (Viola tricolor)


NAPOMENE:
U usjevu soje može se mješati sa preparatima Okvir, Rampa ili Kvazar. Ne smije se mješati sa organofosfornim insekticidima. Kod svih kontaktnih herbicida prilikom tretmana od izuzetne je važnosti da se obezbjedi dobra pokrovnost korova herbicidnim depozitom. U suprotnom, može doći do regeneracije tretiranih korova. To se u praksi dešava kada usjev preraste korov i gajena biljka svojim lišćem zakloni korove (efekat kišobrana). Optimalno je raditi tretman u večernjim časovima kako bi se izbegle prolazne fitotoksičnosti na gajenim usevima koje se mogu javiti zbog visokih temperatura i jake insolacije. U praksi se pokazalo da Galbenon odlično deluje na čičak i palamidu. Ukoliko je tatula dominantan korov u usevu, Galbenon je najbolje rešenje za suzbijanje bez obzira na stadijum razvoja korova. Ne ograničava plodored. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja usjeva ili preoravanja, na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, soja i lucerka. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja, pri višim temperaturama i jakoj insolaciji može izazvati ožegotine.

KARENCA:
- grašak, pasulj, krompir   - 42 dana
- strna žita, kukuruz, soja, lan i lucerka – 63 dana

PAKOVANJA:   
1 l