Globus


 

Naziv

Globus


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodisnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji,suncokretu,šećernoj repi,uljanoj repici i krompiru.

AKTIVNA MATERIJA: kvizalofop -P-etil 50 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:
- soja,suncokret,šećerna repa,uljana repica i krompir - primjenjuje se u dozi od 0,5-1,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kada su korovi u fazi 3-6 lista.
U dozi od 1,5-2,5 l/ha primjenjuje se  za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma kada je korov u fazi 3-6 lista.
Za suzbijanje pirevine obične kada je korov visine 10-20 cm primjenjuje se u dozi 2,5-3 l/ha.
Primjenom 3-4 l/ha  suzbija zubaču običnu kada je korov visine 30 cm.
Utrosak vode 200 – 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Oštra vlasulja (Bromus sterilis)
Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Muhari (Setaria spp.)
Divlji sirak (iz semena) (Sorghum halepense)
Pirevina obična (Agropyrum repens)
Zubača obična (Cynodon dactylon)
Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)


NAPOMENE:
U ciljuproširenja spectra djelovanja I na širokolisne korove, može se mješati sa preparatima Galbenon I Okvir. Ne smije se mješati sa preparatima na bazi oksasulfurona.
Globus se u potpunosti usvaja 1 sat nakon primjene što umanjuje opasnost od spiranja kišom. Tretirani korov prestaje sa rastom 24 satana konprimjene herbicida. U usjevu soje se može primjeniti samo prije cvjetanja. Ne smije se primenjivati u sjemenskom krompiru. U tokujedne godine na istom terenu može se primjenitijednomilidva puta (u dvokratnojprimeni/ split aplikaciji).

KARENCA:
- soja i šećerna repa - 77 dana
- suncokret,krompir i uljana repica - obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
1 L