Monosan herbi 500


 

Naziv

Monosan herbi 500


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu pšenice i kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA: 2.4-D dimetil amonijum 602,05 g/l preparata (2,4-D 500 g/l preparata)
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor  (SL)

PRIMJENA:

- pšenica - primjenjuje se u dozi od 1,5 –2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), primjenom od sredine bokorenja do formiranja prvog koljenca (faze 25–30 BBCH-skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
- kukuruz merkantilni i silažni (bez podusjeva) - primjenjuje se u dozi 1,5 –2,5 l/ha (15-25 ml na 100 m2), primjenom u fazi razvoja od trećeg do četvrtog lista (faze 13-14 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

SPEKTAR DJELOVANJA:

Primjenjen u gore navedenim dozama Monosan Herbi 500 suzbija slijedeće korove:

U usjevu pšenice:
Kukolj (Agrostemma githago)
Tarčužak obični (Capsella bursapastoris)
Poljski tičinac (Cerastium arvense)
Žavornjak (Consolida regalis)
Mrkva divlja (Daucus carota)
Ilja (Geranium molle)
Obična renika (Lepidium draba)
Kamilica bezmirisna (Matricaria inodora)
Prugolisna mišjakinja (Stellaria graminea)

U usjevu kukuruza:
Štir hibridni (Amaranthus hybridus)
Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopidum hybridum)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Salata njivska (Lactuca serriola)
Mak divlji (Papaver rhoeas)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)

NAPOMENE:

Tretiranje se vrši po suvom i umjereno toplom vremenu bez vjetra, kada su dnevne temperature od 5 ºC do 25 ºC i kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana od dana primjene, ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu domaćih životinja.

KARENCA:

- pšenica – obezbijeđena vremenom primjene
- kukuruz – obezbijeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

1 L