Mural


 

Naziv

Mural


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici.

AKTIVNA MATERIJA: tribenuron-metil 750 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule  (WG)

PRIMJENA (uz dodatak okvašivača):

- pšenica - 15 g/ha (0,15 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Alteox T prima. Vrijeme primjene je kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u uslovima toplog i vlažnog vremena, a pšenica u fazi od 3 lista do pojave drugog koljenca (faze 13-32 BBCH skale). Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- pšenica - 20 g/ha (0,2 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Alteox T prima. Vrijeme primjene je kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnijeg i suvog vremena, a pšenica u fazi od 3 lista do pojave drugog koljenca (faze 13-32 BBCH skale). Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- pšenica - 25 g/ha (0,25 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Alteox T prima, za suzbijanje palamide (Cirsium arvense). Vrijeme primjene je kada je korov u fazi 2-6 listova, a pšenica u fazi od 3 lista do pojave drugog koljenca (faze 13-32 BBCH skale). Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Primjenjen u gore navedenim dozama Mural suzbija slijedeće korove:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

Kukolj (Agrostemma githago)
Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
Smrduša obična (Bifora radians)
Repica crna (Brassica nigra)
Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Poljski tičinac (Cerastium arvense)
Divlja mrkva (Daucus carota)
Žavornjak (Delphinium consolida)
Mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit)
Mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
Renika obična (Lepidium draba)
Vrapseme poljsko (Lithospermum arvense)
Kamilica prava (Matricaria chamomilla)
Kamilica bezmirisna (Matricaria inodora)
Bulka obična (Papaver rhoeas)
Ljutić obični (Ranunculus arvensis)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Oranjica obična (Sisymbrium sophia)
Mišjakinja obična (Stellaria media)
Mišjakinja prugolisna (Stellaria graminea)
Stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
Čestoslavica persijska (Veronica persica)
Ljubičica poljska (Viola arvensis)

Višegodišnji širokolisni korovi:

Palamida njivska (Cirsium arvense)
Vrste iz roda Rumex spp.

NAPOMENE:

Ne smije se koristiti u kraškim poljima i na kosim i erozivnim površinama, zbog ispirljivosti. Herbicidi koji vrše ihibiciju ALS (inhibicija acetolaktat sintetaze), a u koje spada i tribenuron-metil svrstani su u grupu visokorizičnih za nastajanje rezistentnosti.

KARENCA:

- pšenica - obezbijeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

10 g, 20 g, 100 g, 250 g