Okvir


 

Naziv

Okvir


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke.

AKTIVNA MATERIJA: tifensulfuron–metil 750 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule  (WG)

PRIMJENA:

- kukuruz (merkantilni i silažni) - primjenjuje se u dozi od 10-15 g/ha (0,1-0,15 g na 100 m2), uz dodatak okvašivača (0,2 % Alteox T prima ili 0,5 % Alteox wet ili 0,5 % Alteox wet 40), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faze 11-15 BBCH-skale), a korovi od kotiledona do razvijenih 6 listova. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- soja - primjenjuje se u dozi 8 g/ha (0,08 g na 100 m2) uz dodatak okvašivača (0,2 % Alteox T prima ili 0,5 % Alteox wet ili 0,5 % Alteox wet 40), tretiranjem kada je soja potpuno razvila prvu trolisku (faza 11 BBCH-skale), a korovi su u fazi 2-4 lista. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.
- lucerka (u drugoj godini ili starija) - primjenjuje se u dozi 15-20 g/ha (0,15-0,20 g na 100 m2) uz dodatak okvašivača (0,2 % Alteox T prima ili 0,5 % Alteox wet ili 0,5 % Alteox wet 40), tretiranjem rano u proleće prije početka vegetacije. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha. Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Primjenjen u u gore navedenim dozama, Okvir suzbija slijedeće širokolisne korove:

Llipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium polyspermum)
Konica obična (Galinsoga parviflora)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
Kamilica prava (Matricaria chamomilla)
Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Ljutić njivski (Ranunculus arvensis)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Mišjakinja (Stellaria media)

NAPOMENE:

Ne smije se primjenjivati u sjemenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru prije prethodne provjere selektivnosti; u kukuruzu sa podusjevom (pasulj, boranija i sl.); ako je kukuruz formirao više od 5 listova; ukoliko soja nije formirala prvu trolisku; ako je usjev pod stresom; ako su temperature >25°C; ako su temperature u dužem periodu <10°C; pri visokoj vlažnosti vazduha; ako su prethodno primijenjeni sistemični zemljišni organofosforni insekticidi; na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti. Na tretiranim površinama, 7 dana prije i 4 dana poslije primjene ne smiju se koristiti folijarni organofosforni insekticidi.

KARENCA:

- silažni i merkantilni kukuruz – obezbijeđena vremenom primjene
- soja – obezbijeđena vremenom primjene
- lucerka – obezbijeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

8g