Pikogal plus


 

Naziv

Pikogal plus


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici

AKTIVNA MATERIJA: klopiralid 300 g/l preparata
FORMULACIJA: коncentrovani rastvor (SL)

PRIMJENA:

- šećerna repa - primjenjuje se u količini od 0,2-0,4 l/ha (2-4 ml na 100 m2), tretiranjem kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista (faze 12-14 VVSN skale)
- uljana repica - u količini od 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) kada je uljana repica u fazi 2 lista pa do visine 10-15 cm.
Vrijeme primjene u odnosu na korove: za palamidu od faze rozete do 10-15 cm visine, kamilica u fazi 4-6 listova, a ostali korovi u fazi 2-6 listova.
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100m2)
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

SPEKTAR DJELOVANJA :

Primjena u dozi od: 0,2 l/ha, Pikogal Plus dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove:

Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Dimnjača obična (Fumaria officinalis)
Salata divlja (Lactuca seriola)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Gorčika obična (Sonchus oleraceus)

Višegodišnji širokolisni korovi:

Palamida njivska (Cirsium arvense)

Primjena u dozi od: 0,3 l/ha, Pikogal Plus dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove:

Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
 Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Dimnjača obična (Fumaria officinalis)
 Salata divlja (Lactuca seriola)
 Kamilica bezmirisna (Matricaria indora)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Gorčika obična (Sonchus oleraceus)

- Višegodišnji širokolisni korovi:
 Palamida njivska (Cirsium arvense)

Primjena u dozi od: 0,4 l/ha, Pikogal Plus dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove:

Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Tatula obična (Datura stramonium)
Suncokret divlji (Helianthus annus)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Boca obična (Xanthium strumarium)

- Višegodišnji širokolisni korovi:
Palamida njivska (Cirsium arvense)

Primjena u dozi od: 0,2 l/ha, Pikogal Plus zadovoljavajuće suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korove:

Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Tatula obična (Datura stramonium)
Kamilica bezmirisna (Matricaria indora)
boca obična (Xanthium strumarium)

Zadovoljavajuće suzbija korove pri količini primene od 0,3 l/ha

Jednogodišnji širokolisni korovi:
Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Mrkva obična (Daucus carota)

Zadovoljavajuće suzbija korove pri količini primene od 0,4 l/ha

Jednogodišnji širokolisni korovi:
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)

Slabo suzbija korove pri količini primene od 0,2-0,4 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
Crna slačica (Brassica nigra)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium polyspermum)
Mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Čistac jednogodišnji (Stachys annua)
Mišjakinja obična (Stellaria media)
Čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia)
Čestoslavica persijska (Veronica persica)
Čestoslavica (Veronica polita)

Višegodišnji širokolisni korovi :

Poponac njivski (Convolvulus arvensis).

NAPOMENE:

Ne smije se primjenjivati u kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode. Zabranjena je primjena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za
izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. Na tretiranim površinama, u jesen
iste godine i u proleće naredne ne smiju se sijati: lucerka, salata, grašak i mrkva.

KARENCA:

- šećerna repa, uljana repica -  bezbjeđena vremenom primjene


PAKOVANJE:

100 ml, 300 ml, 1 L