Plamen


 

Naziv

Plamen


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu

AKTIVNA MATERIJA: dikamba - DMA 577,9 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor ( SL )

PRIMJENA:

- silažni i merkantilni kukuruz (bez podusjeva) - u količini 0,5 - 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m2 ), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi od faze kotiledona do razvijenih 6 listova.  Na nepoljoprivrednim površinama, u količini 1,5 l/ha (15 ml na 100 m2 ), tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 razvijenih listova, pri čemu lisna rozeta nije veća od 5 cm, odnosno u fazi intenzivnog porasta. Utrošak vode: 200 –400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2 ).

SPEKTAR DJELOVANJA:

Dobro suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Pepeljuge (Chenopodium sp.)
Konica obična (Galinsoga parviflora)
Tušt obični (Portulaca oleracea)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Dvornik obični (Polygonum persicaria)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Vrste iz roda Sonchus sp. (gorčike)
Čistac jednogodišnji (Stachys annua)
Boca obična (Xanthium strumarium)

Zadovoljavajuće suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

Lipica teofrastova (Abuthilon teophrasti)
Tatula obična (Datura stramonium)
Poljsko grožđe (Polygonum amphibium)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)

Višegodišnji širokolisni korovi:

Palamida njivska (Cirsium arvense),
Poponac njivski (Convolvulus arvensis)
Vrste iz roda Euphorbia sp. (mlečike).

Slabo suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare).

NAPOMENE:

Može se mješati sa preparatima na bazi:
bromksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MSRA, mekopropa, triklopira.
Ne sme se primjenjivati: u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusjevom
(pasulj, bundeva i sl.); na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i kraškim
područjima, zbog izrazite ispirljivosti na temperaturama iznad 25 C. Zabranjena je
primjena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i
vodosnabdjevanje stanovništva.

KARENCA:

- silažni i merkantilni kukuruz -obezbeđena vremenom primene

PAKOVANJE:

100 ml, 200 ml, 1 L