Žetva i rezultati vaganja ogleda kukuruza - Draksenić

PROIZVOĐAČ: VLAJNIĆ RADE

LOKACIJA: DRAKSENIĆ

DATUM: 21.10.2020.

REZULTATI VAGANJA:

R.br. Institut Hibrid/Sorta FAO grupa/grupa zrenja Prinos kg/ha sa 14% vlage
1 NS SEME NS 5010 580 10 879
2 NS 6043 680 11 491
3 NS 6140 650 12 071
4 NS 6000 600 12 711
5 NS 5072 580 10 751
6 NS 4000 450 12 139
7 NS 4051 420 10 336
8 NS 3022 360 10 967
9 PI INSTITUT OSIJEK VELIMIR 590 11 714
10 TOMASOV 450 10 861
11 KULAK 450 10 439
12 OS 378 350 9 163