Žetva i rezultati vaganja ogleda kukuruza - Modriča

PROIZVOĐAČ: ŠEVAL  ZILIĆ
LOKACIJA: TAREVCI – MODRIČA
DATUM: 09.11.2020.

REZULTATI VAGANJA:

R. br.

Institut

Hibrid/sorta

FAO grupa/grupa zrenja

Prinos kg/ha sa 14 % vlage

1

NS SEME

NS 5041 ultra

490

11 560

2

NS 5041

490

13 570

3

NS 6140

650

12 920

4

PI INSTITUT OSIJEK

VELIMIR

590

13 440

5

OS 617

600

11 510