Krompir
Agria

(EUROPLANT)


BELLAROSA

(EUROPLANT)


BERNINA

(EUROPLANT)


CORINA

(EUROPLANT)JELLY

(EUROPLANT)


MARABEL

(EUROPLANT)


RED FANTASY

(EUROPLANT)RICARDA

(EUROPLANT)


SANIBEL

(EUROPLANT)


VINETA

(EUROPLANT)