Priprema voćnih zasada za narednu sezonu počinje nakon završetka berbe voća.
Prvenstveno je potrebno odraditi agrotehničke mjere koje obuhvataju ukljanjanje starih, oboljenlih i polomljenih grana, te uklanjanje mumificiranih plodova sa stabala kao i njihovo skupljanje sa zemlje i iznošenje iz zasada.

U fazi opadanja listova sa koštičavih i jabučastih voćnih vrsta potrebno je odraditi zimski tretman voća.
Ovaj treman se obavlja kada je preko 70% listova opalo, a sve u svrhu smanjivanja infektivnog potencijala patogena.

Za ovu namjenu se koriste preparati na bazi bakra, kao što su CUPROZIN 35 WP i KOCIDE 2000 WG.