Sa porastom temperature strna žita se bude, počinju ubrzano da rastu i razvijaju se. Proljećne temperature prate korovi, prouzrokovači biljnih bolesti i štetočine. Kako bi spriječili smanjenenje prinosa strnih žita potrebno je na vrijeme izvršiti zaštitu usjeva.

Pored herbicida Xanadu dobro se pokazala i provjerena kombinacija herbicida BONACA 0,4 l/ha + TEZIS 10 g/ha. Kombinacija ova dva herbicida  može se primjeniti od faze razvijenog 3. lista pa do faze pojave lista zastavičara u usjevima pšenice i ječma.

Za suzbijanje najznačanijih prouzrokovača bolesti lista i stabla uz herbicide preporučujemo dodati i jedan od fungicida kao što su:
AKORD 0,5-1 l/ha,
PYLON PLUS 0,5 l/ha

Takođe, u prvim tretmanima strnih žita preporučujemo upotrijebiti i insekticide. Za ovu namjenu dobro se pokazao insekticid POLUX u dozi 0,3 l/ha.

Uz odabranu kombinaciju herbicida, fungicida i insekticida  u tank mix se može dodati i folijarno đubrivo TONIVIT u dozi 1 l/ha. Tonivit je prirodni biostimulator koji potpomaže bolji razvoj korjenovog sistema a samim tim i bolje iskorištavanje hranjivih materija što za posledicu ima znatno veći prnos strnih žita.