Oktobar


01.

Sjetva strnih žita


U toku ovog mjeseca preporučljivo je započeti i završiti sjetvu ozimih strnih žita. Sa prvim danima ovog mjeseca počinje sjetva ozimog ječma, a zatim se nastavlja sa sjetvom pšenice koja bi se trebala završiti do kraja oktobra ali ukoliko vremenski uslovi ne dozvole, u praksi je uobičajeno da se sjetva nastavi i tokom novembra mjeseca. Nakon osnovne obrade zemljišta vrši se predsjetvena priprema zemljišta prilikom koje se unose startne količine mineralnih đubriva. Za tu namjenu mogu se koristiti đubriva kao što su NPK 15-15-15 ili NPK 7-20-14.  Pravilan izbor sorte predstavlja garanciju uspješne proizvodnje. Za sjetvu pšenice preporučijemo sorte kao što su Zvezdana, Simonida, Kraljica, Tika Taka, Avenue, Anapurna i Absalon. Od ječmova preporučujemo Maxim, NS 565, Nonius i Lg Casting.

02.

Osnovna obrada zemljišta (oranje)


Krajem ovog mjeseca preporučuje se početi sa oranjem svih parcela koje su ostale slobodne nakon žetve kukuruza i sjetve strnih žita. Prije samog početka ove operacije preporučuje se parcele pođubriti  mineralnim đubrivima koje u svom sastavu imaju naglašen fosfor i kalijum kao što su NPK 7-20-30 ili NPK 10-26-26. Zavisno od kulture koja će se gajiti na proljeće u ovom periodu se preporučuje unijeti 1/3 do ½  ukupne količine mineralnih đubriva. Žetvene ostatke ne bi trebalo ni u kom slučaju paliti već ih usitniti i zaorati.
Prije zaoravanja veoma korisna mjera je tretiranje žetvenih ostataka mikrobiološkim đubrivom BIOPLUG kojim se u zemljište unose korisni mikroorganizmi specijalizovani za razgradnju žetvenih ostataka i transformaciju organske materije sve do stvaranja humusa. Tretiranje žetvenih ostataka BIOPLUGOM je jedini način da se kompenzuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

03.

Folijarna prihrana voća


U periodu nakon berbe voća pa sve dok su listovi voćaka aktivni, tj. prije početka žućenja listova, preporučeno je odraditi folijarnu prihranu voćaka.
Prihrana se vrši u svrhu deponovanja lako pristupačnih mikro elemenata u biljnim organima, za pripremu voćaka za narednu vegetaciju, odnosno za obezbjeđivanje inicijalne snage za cvjetanje i listanje voćaka na proljeće. Za tu namjenu mogu se koristi folijarna đubriva kao što su FOLIGAL BOR, FOLIGAL CINK, FOLIGAL MAGNEZIJUM, FOLIGAL MANGAN.
 

04.

Povrtarski radovi


Povrtari beru poslednje plodove povrća sa otvorenog polja, a usjeve u plastenicima štite od ranih jesenjih mrazeva. Vrši se sječenje kasnog kupusa i karfiola. U plastenike se sadi arpadžik za proizvodnju mladog luka, a na otvoreno polje mrkva, peršun, špinat i grašak.