Februar


01.

RATARSKO - POVRTARSKI RADOVI


Ako su parcele zasijane ozimim usijevima bez snijega trebalo bi izvršiti njihovu prihranu, posebno onih ozimih strnih žita koja nisu đubrena prilikom sjetve. Za tu namjenu treba iskoristiti NPK mineralna đubriva koja imaju brže djelovanje, kao što je npr. YARA MILA COMPLEX  ili đubriva sa ujednačenim odnosom hraniva kao npr. NPK 15:15:15. U ovom periodu ako vremenski uslovi dozvole može se nastaviti sa uništavanjem glodara, postavljanjem rodenticida u aktivne rupe. Kao pouzdani za ovu namjenu pokazali su se proizvodi PACOMOR MEKI MAMAK i PACOMOR D – 1.
Povrtari započinju sa pikiranjem rasada čije su sjeme posijali u prethodnom mjesecu. Za pikiranje se koriste stiroporni ili plastični kontejneri od 24 ili 40 otvora ili plastične čaše prečnika 9 ili 10.5 cm za čije punjenje se preporučuje FANTAZIA supstrat ili DOMOFLOR MIX 4. Rasad koji je posijan u supstrat lošijeg kvaliteta potrebno je zaliti rastvorom fungicida BALB i vodotopivog đubriva KRISTALON ŽUTI.

 

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


Kada vremenski uslovi dozvole, a u skladu sa odgovarajućom fenofazom sadnice može  se otpočeti sa plavim tretiranjem voća preparatima na bazi bakra CUPROZIN ili KOCIDE uz dodatak mineralnog ulja GALMIN ili preparatom PLAVO ULJE koje sadrži i bakar i mineralno ulje. U manjim voćnjacima se može izvršiti krečenje stabla i ramenih grana.
U ovom periodu, a ako to vremenski uslovi dozvole može se nastaviti sa rezidbom i đubrenjem voća. Sa višegodišnjom tradicijom i višegodišnjim iskustvom izdvajaju se makaze i pile Italijanskih proizvođača KUKER i CASTELARI. Za potrebe đubrenje voćnjaka dobro su se pokazala NPK đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma kao što su NPK 10-26-26, NPK 7-20-14, NPK 7-20-30, NPK 8-20-30 i NPK 8-16-24.